شرکت قند تربت حیدریه

معرفی شرکت

کارخانۀ قند تربت حیدریه با مساحت حدود 30 هکتار در سال 1329 توسط دولت تأسیس و در سال 1351 طبق تصمیمات متخذه از طرف دولت در اجرای قانون فروش کارخانه های دولتی، از شرکت کارخانه های دولتی جدا و بر اساس اساسنامه جدیدی به شرکت سهامی خاص قند تربت حیدریه تبدیل گردید و همچنین به استناد تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1382/10/02 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. مرکز اصلی شرکت واقع در شمال شرقی شهر تربت حیدریه - خیابان خرمشهر می باشد.کارخانه قند تربت حیدریه در سال 1329 با ظرفیت اسمی مصرف 750 تن چغندر در شبانه روز از طرف شرکت کارخانه های ایران و از محل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه ، تأسیس و ماشین آلات آن از شرکت اشکودای کشور چک خریداری گردیده است موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی مناسب باعث رشد روزافزون تولید چغندر در منطقه شده که با توجه به ظرفیت ثابت کارخانه در این زمینه مشکلاتی برای چغندرکاران منطقه و همچنین شرکت ایجاد گردیده و به همین دلیل در سال 1348 مقررگردید که با استفاده از اعتبار طرح های عمرانی کشور ظرفیت تولیدی کارخانه از 750 تن به 1200 تن چغندر در شبانه روز توسعه یابد. اگر چه توسعه مزبور توسط شرکت بوکاولف آلمان غربی عملی گردیده، لیکن به دلیل اشکالات موجود در برنامه توسعه و غیره، ظرفیت عملی از 1000 تن چغندر در شبانه روز تجاوز ننموده و در سال 1359 پیشنهاد طرح ترمیم و توسعه کارخانه به علت فرسوده شدن ماشین آلات و رشد روزافزون چغندر در منطقه و پیشبرد اهـداف توسعـه کشـاورزی و تولید منطقه به اعتبار کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه وبودجه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وزارت کشاورزی، سازمان صنایع ملی ایران رئیس و اعضای شورای شهرستان تربت حیدریه (موضوع صورت جلسه مورخ 1359/09/12) ناظر بر موافقت و تأیید گزارش مدیرعامل مبنی بر انجام ترمیم و توسعه کارخانه در دو مرحله، وصول به ظرفیت عملی مصرف 1200 تن چغندر در شبانه روز (در مرحله کوتاه مدت) و توسعه ظرفیت تا 4000 تن چغندر در شبانه روز (در مرحله بلندمدت) و به منظور جذب تمامی تولید چغندر منطقه، به تأیید هیئت مدیره رسیده و در جلسه مورخه 1359/10/16 در مجمع عمومی مطرح و اجرای ترمیم و توسعه تا 1200 تن (ظرفیت عملی) و انجام مطالعات لازم جهت توسعه تا 4000 تن مورد تصویب قرار گرفته است (که این امر توسط اداره کل صنایع غذایی وزارت صنایع به موجب نامه شماره 311780 نیز تأیید گردیده است) لیکن به علت عدم مساعدت لازم از طرف وزارت صنایع و به انتظار هماهنگی و اعطای امکانات ارزی، این طرح متوقف ماند. امّا ده سال بعد، به موجب مصوّبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1369/12/25 صاحبان سهام جهت اجرای طرح توسعه کارخانه از 1200 تن به 4000 تن چغندر در روز با استفاده از ارز دولتی، شرکت اقداماتی را جهت دریافت ارز از وزارت صنایع انجام داده لیکن موفقیتی حاصل نگردید. نهایتاً اجرای طرح توسعه کارخانه از سال 1373آغاز و بدین منظور ماشین آلات طرح به صورت دست دوّم از کشور آلمان خریداری گردید و تاکنون کلیه ماشین آلات آن پس از نصب در بهره برداری سال های قبل مورد استفاده قرارگرفته است و توانسته به ظرفیت عملی2200 تن دست پیدا کند.

شرکت قند تربت حیدریه

ماموریت شرکت

شرکت قند تربت حیدریه با پشتوانه قدمت بالا، برخورداری از دانش فنی و نیروهای متخصّص و متعهّد خود همواره درصدد است تا با عنایت به جایگاه خود به عنوان یکی از تولید کنندگان برتر شکر سفید در سطح کشور و با احترام به مشتریان خود ، بهترین خدمات را به آنان ارائه دهد، محصول را به نحوی تولید و ارائه نماید که دارای بهترین کیفیت بوده به گونه ای که همگان شرکت قند تربت حیدریه را با رشد پایدار ، برند قابل اعتماد و متعهّد به ارزش های اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی بشناسند و در راستای الزامات قانونی، برنامۀ استراتژیک پنج سالۀ سوم و نهایتا سند چشم انداز 20 سالۀ آستان قدس رضوی حرکت کند.

موضوع فعالیت

هرگونه عملیات صنعتی، کشاورزی که برای اداره و بهره‌برداری کارخانه قند لازم و مفید باشد و سایر فعالیت‌های مجاز. به‌موجب پروانه بهره‌برداری شماره 14118 مورخ 21/02/1377 که توسط وزارت صنایع صادرشده ، بهره‌برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت 3000 تن مصرف چغندر در شبانه‌روز، مجاز می‌باشد.

تاریخچه

کارخانۀ قند تربت حیدریه با مساحت حدود 30 هکتار در سال 1329 توسط دولت تأسیس و در سال 1351 طبق تصمیمات متخذه از طرف دولت در اجرای قانون فروش کارخانه های دولتی، از شرکت کارخانه های دولتی جدا و بر اساس اساسنامه جدیدی به شرکت سهامی خاص قند تربت حیدریه تبدیل گردید و همچنین به استناد تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1382/10/02 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. مرکز اصلی شرکت واقع در شمال شرقی شهر تربت حیدریه - خیابان خرمشهر می باشد.کارخانه قند تربت حیدریه در سال 1329 با ظرفیت اسمی مصرف 750 تن چغندر در شبانه روز از طرف شرکت کارخانه های ایران و از محل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه ، تأسیس و ماشین آلات آن از شرکت اشکودای کشور چک خریداری گردیده است موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی مناسب باعث رشد روزافزون تولید چغندر در منطقه شده که با توجه به ظرفیت ثابت کارخانه در این زمینه مشکلاتی برای چغندرکاران منطقه و همچنین شرکت ایجاد گردیده و به همین دلیل در سال 1348 مقررگردید که با استفاده از اعتبار طرح های عمرانی کشور ظرفیت تولیدی کارخانه از 750 تن به 1200 تن چغندر در شبانه روز توسعه یابد. اگر چه توسعه مزبور توسط شرکت بوکاولف آلمان غربی عملی گردیده، لیکن به دلیل اشکالات موجود در برنامه توسعه و غیره، ظرفیت عملی از 1000 تن چغندر در شبانه روز تجاوز ننموده و در سال 1359 پیشنهاد طرح ترمیم و توسعه کارخانه به علت فرسوده شدن ماشین آلات و رشد روزافزون چغندر در منطقه و پیشبرد اهـداف توسعـه کشـاورزی و تولید منطقه به اعتبار کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه وبودجه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وزارت کشاورزی، سازمان صنایع ملی ایران رئیس و اعضای شورای شهرستان تربت حیدریه (موضوع صورت جلسه مورخ 1359/09/12) ناظر بر موافقت و تأیید گزارش مدیرعامل مبنی بر انجام ترمیم و توسعه کارخانه در دو مرحله، وصول به ظرفیت عملی مصرف 1200 تن چغندر در شبانه روز (در مرحله کوتاه مدت) و توسعه ظرفیت تا 4000 تن چغندر در شبانه روز (در مرحله بلندمدت) و به منظور جذب تمامی تولید چغندر منطقه، به تأیید هیئت مدیره رسیده و در جلسه مورخه 1359/10/16 در مجمع عمومی مطرح و اجرای ترمیم و توسعه تا 1200 تن (ظرفیت عملی) و انجام مطالعات لازم جهت توسعه تا 4000 تن مورد تصویب قرار گرفته است (که این امر توسط اداره کل صنایع غذایی وزارت صنایع به موجب نامه شماره 311780 نیز تأیید گردیده است) لیکن به علت عدم مساعدت لازم از طرف وزارت صنایع و به انتظار هماهنگی و اعطای امکانات ارزی، این طرح متوقف ماند. امّا ده سال بعد، به موجب مصوّبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1369/12/25 صاحبان سهام جهت اجرای طرح توسعه کارخانه از 1200 تن به 4000 تن چغندر در روز با استفاده از ارز دولتی، شرکت اقداماتی را جهت دریافت ارز از وزارت صنایع انجام داده لیکن موفقیتی حاصل نگردید. نهایتاً اجرای طرح توسعه کارخانه از سال 1373آغاز و بدین منظور ماشین آلات طرح به صورت دست دوّم از کشور آلمان خریداری گردید و تاکنون کلیه ماشین آلات آن پس از نصب در بهره برداری سال های قبل مورد استفاده قرارگرفته است و توانسته به ظرفیت عملی2200 تن دست پیدا کند.

چشم انداز

شرکت قند تربت حیدریه ضمن حفظ شئونات آستان قدس رضوی تلاش خواهد کرد با بهره گیری از مدیران و کارکنان متعهّد و پویای خود با تکیه بر ارزش های سازمانی چون یادگیری ، رقابت پذیری ، خلاقیّت ، مشتری مداری و تولید با بهره وری بالا ضمن ارتقاء کیفیّت با از میان بردن گلوگاههای تولید به جایگاه بالاترین ضریب استحصال تجاری در کشور بازگشته و نیاز ذینفعان خود را تأمین و برای تحقق آرمان های خود بتواند ، تعهد به اصول تعالی سازمانی را ، مشی سازمانی خود قرار داده و در این مسیر گام بردارد .

عنوان شرکتشرکت قند تربت حیدریه
نوع شرکتسهامی عام
تاریخ تاسیس15 اردیبهشت 1345
شناسه ملی1038009162
کد اقتصادی41119516954
نشانیتربت حیدریه، خیابان خرمشهر، روبرو پایانه مسافربری
تلفن051-52312036
فکس051-52315023
نشانی اینترنتیwww. reorazavi.org/tsc
نشانی ایمیل tsc@reorazavi.org

مناقصه ها و مزایده های شرکت/موسسه

ردیف نوع موضوع تاریخ برگزاری از تاریخ تا تاریخ توضیحات
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
تاریخ شروع همکاری
تاریخ پایان همکاری
1 کاظم معتمدی فر فوق لیسانس رئیس هیئت مدیره 1396 ادامه دارد
2 خلیل بهزاد دکترا نایب رئیس هیئت مدیره 1387 ادامه دارد
3 علي اكبر جعفری لیسانس عضو هیئت مدیره 1387 ادامه دارد
4 علی برین لیسانس عضو هیئت مدیره 1387 ادامه دارد
5 محمود انتظاری سرکاریزی لیسانس مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 1397 ادامه دارد
چارت سازمانی شرکت قند تربت حیدریه
ردیف سال فایل
1 1396 دانلود
گزارش حسابرسی - فقط برای مدیران قابل مشاهده باشد
گزارش ترازنامه
وضعیت اشتغال
نسبت های مالی تفکیکی
سود(زیان) خالص

بودجه شرکت ها

ردیف بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و خدمات ارائه شده سود (زيان) ناخالص هزينه هاي توزيع ، فروش و عمومي اداري حق مديريت سازمان اقتصادي
1 -۱۴۴۷۹۰۸ ۲۲۰۰۵۱
2 -۱۴۳۷۴۷۷ ۲۳۷۴۸۸
3 ۱۰۶۶۵۹۹ ۱۵۹۱۴۵
میلیون ریال