شفاف سازی فعالیت ها و محصولات سازمان اقتصادی رضوی

این سامانه با هدف انتشار عمومی اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی شرکت های زیر مجموعه آستان قدس رضوی طراحی شده است.

درباره این سامانه

سامانه شفافیت سازمان اقتصادی رضوی با هدف اطلاع‌رسانی شفاف و بدون واسطه عملکرد شرکت‌های اقتصادی متعلق به آستان قدس رضوی به مردم و متخصصین طراحی شده است. بسط گفتمان گزارش‌دهی به مردم و شفافیت سازمانی و نیز تلاش برای اخذ نظرات مردم در قبال عملکردهای این سازمان اهداف اصلی طراحی نسخه اول این سامانه به حساب می‌آیند.

وضعیت اشتغال
درآمد
سود(زیان) خالص
حسابرسی

گزارش ها

گزارش ترازنامه
نسبت های مالی تفکیکی
بودجه شرکت ها
وضعیت اشتغال
سود(زیان) خالص

دانلود فایل بودجه سال 1398 در قالب pdf    دانلود فایل بودجه سال 1398 در قالب اکسل