شرکت کشاورزی رضوی

معرفی شرکت

شرکتهای کشاورزی در دهه های 40 ،50 و 60 و اکثر شرکتها در دهه 70 تأسیس و تا کنون بصورت مستقل در حال فعالیت میباشند که مقرر گردیده از ابتدای سال مالی 1398 تحت عنوان شرکت مدیریت کشاورزی رضوی تجمیع و متمرکز اداره گردد.

شرکت کشاورزی رضوی
اطلاعات نقشه ناقص است.

ماموریت شرکت

شرکت مدیریت کشاورزی رضوی در زمینه تولیدات محصولات کشاورزی ، دامپروری(دام سبک) و محصولات راهبردی مأموریت دارد با استفاده از منابع آب و اراضی در اختیار و همچنین فعالیتهای فرا سرزمینی ، با تأکید و تمرکز بر ارتقاء بهره وری،سلامت مالی ،ساختار چابک و فرآیندهای اثر بخش و کارآمد ، بهره گیری از دانش و فناوری های روزآمد و حفظ سرمایه انسانی ، ارتقاء کمی و کیفی محصولات با برند رضوی هم راستا با سیاستهای بخش اقتصادی آستان قدس رضوی و الزامات اقتصادی مقاومتی فعالیت نماید .

موضوع فعالیت

فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارتست از انجام انواع فعالیتهای کشاورزی، توسعه بهره برداری از منابع آب و خاک، ایجاد سیل بند و سد جهت زیر کشت بردن اراضی تحت پوشش شرکت به منظور تولید انواع محصولات کشاورزی، دامی و دامپروری مورد نیاز موسسات کشاورزی وابسته به آستان قدس رضوی و همچنین انجام هرگونه خرید و فروش مواد، ادوات و تولیدات کشاورزی و صادرات و واردات آنها در محدوده اهداف شرکت

تاریخچه

شرکتهای کشاورزی در دهه های 40 ،50 و 60 و اکثر شرکتها در دهه 70 تأسیس و تا کنون بصورت مستقل در حال فعالیت میباشند که مقرر گردیده از ابتدای سال مالی 1398 تحت عنوان شرکت مدیریت کشاورزی رضوی تجمیع و متمرکز اداره گردد.

چشم انداز

1- تأکید و تمرکز بر ارتقاء بهره وری منابع 2- مدیریت منضبط ،کارآمد و بهره ور با هدف دستیابی به سلامت مالی 3- ایجاد ساختار اداری چابک و متناسب با زیر ساخت و فرآیندهای اثر بخش و کارآمد 4-حفظ و ارتقای سرمایه انسانی 5-تمرکز بر دانش ، بهره گیری از فناوریهای روزآمد،خلاقیت ، نورآوری و جذب نخبگان 6- ارتقاء کیفی تولیدات و خدمات با هدف اعتلای برند رضوی 7- ارتقاء کیفی تولیدات و خدمات با رویکرد انطباق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی

عنوان شرکتشرکت کشاورزی رضوی
نوع شرکتسهامی خاص
تاریخ تاسیس27 آذر 1374
شناسه ملی10380127747
کد اقتصادی
نشانیتربت حيدريه، خيابان فردوسي ، فردوسي 17 ، پلاك 200
تلفن051-52225903
فکس051-52245202
نشانی اینترنتی keshavarzi_razavi@reorazavi.org
نشانی ایمیل

مناقصه ها و مزایده های شرکت/موسسه

ردیف نوع موضوع تاریخ برگزاری از تاریخ تا تاریخ توضیحات
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
تاریخ شروع همکاری
تاریخ پایان همکاری
1 محمدجواد وریدی دکترا رئیس هیئت مدیره 1397 ادامه دارد
2 محمود صادقی لیسانس مدیرعامل 1397 ادامه دارد
3 میثم دهقان فوق لیسانس عضو هیئت مدیره 1397 ادامه دارد
4 محمداسماعیل افسرپناه فوق لیسانس عضو هیئت مدیره 1397 ادامه دارد
5 علي اورعی زارع لیسانس عضو هیئت مدیره 1397 ادامه دارد
6 ناصر شاه نوشی دکترا عضو هیئت مدیره 1397 ادامه دارد
چارت سازمانی شرکت کشاورزی رضوی

پروژه های شرکت/موسسه

ردیف عنوان تاریخ شروع تاریخ تخمینی پایان درصد پیشرفت
1 باغ متراکم 13 هکتار - مزرعه نمونه 1396/12/01 1400/02/30 ٪۱۰۰
2 انتقال لایه های رسوبی کال کشف رود به چند قطعه اراضی در مزرعه قره تپه با رویکرد اصلاح ساختار و بافت خاک اراضی. - موقوفات چناران 1397/3/15 1397/6/15 ٪۱۰۰
3 خرید دنباله بند/ لولر/ کلوخ شکن/بذر کار - موقوفات چناران 1397/1/15 1397/2/15 ٪۱۰۰
4 انتقال لایه های رسوبی کال کشف رود به چند قطعه اراضی در مزرعه قره تپه با رویکرد اصلاح ساختار و بافت خاک اراضی. - موقوفات چناران 1397/3/15 1397/6/15 ٪۱۰۰
5 احداث باغ جدید ملک آباد (16 هکتار)- باغات 1396/08/01 1396/12/25 ٪۱۰۰
6 طرح و احیاء و بازسازی قنوات - باغات 1396/08/01 1396/12/29 ٪۱۰۰
ردیف سال فایل
1 1396 دانلود
گزارش حسابرسی - فقط برای مدیران قابل مشاهده باشد
صورت سود و زیان
ترازنامه
نیروی انسانی
نسبت های مالی تفکیکی